Gjeorgjia do të marrë 30 milionë euro shtesë nga BE për modernizimin e ushtrisë

Gjeorgjia do të marrë 30 milionë euro shtesë nga BE për

Këshilli Evropian, me kërkesë të Gjeorgjisë, ka ndarë 30 milionë euro shtesë për të ndihmuar ushtrinë gjeorgjiane, thuhet në një deklaratë në faqen e internetit të Këshillit Evropian.

Ndihma u kërkua nga Gjeorgjia më 8 shkurt 2023.

“Me këto ndihma të reja, ne vazhdojmë të mbështesim modernizimin e kapaciteteve të Forcave të Armatosura të Republikës së Moldavisë dhe Forcave të Mbrojtjes Gjeorgjiane.

Në një kontekst sfidues gjeopolitik dhe në përputhje me aspiratat e tyre evropiane, ne po ndihmojmë në forcimin e sektorëve të tyre të mbrojtjes dhe rritjen e aftësisë së tyre për të marrë pjesë në misionet dhe operacionet ushtarake të BE-së”, thuhet në deklaratë.

Sipas Këshillit Evropian, Gjeorgjia do ta marrë këtë ndihmë në 36 muaj, dhe fondet do të përdoren për financimin e pajisjeve jo-vdekjeprurëse (inxhinierisë, komandës dhe kontrollit, pajisjeve mjekësore, logjistikës dhe mbrojtjes kibernetike), furnizime dhe shërbime për njësitë e Forcat e Mbrojtjes Gjeorgjiane, duke përfshirë trajnimin teknik.

Në total, Gjeorgjia do të marrë 62.75 milionë euro për mbrojtjen si pjesë e tre paketave të ndihmës nga dhjetori 2021.

EMISIONET