Ekopolitikë

Ekopolitikë

Ofron në të 90 minutat e tij analiza të thelluara mbi ngjarjen kryesore ekonomike të javës, këndvështrim të zgjeruar mbi politikat shtetërore, këndvështrim analitik për politikat monetare, kreditimin si dhe debat konstruktiv për reformat në ekonomi. Të ftuar janë përfaqësuesit më të lartë të vendim-marrjes ekonomike publike, ekspertë të njohur të ekonomisë dhe përfaqësues të grupeve të interesit dhe qytetarëve.

Çdo të premte ora 21:00.

Video