Sondazhi Noto & RTV Ora

Sondazhi Noto & RTV Ora

Noto Sondaggi, me përvojë të suksesshme në parashikimet zgjedhore 13 vjeçare në Shqipëri dhe “Yldon Media Group” vjen edhe në këto zgjedhje me 5 sondazhe në nivel kombëtar dhe projeksionet e votës në qarqet kryesore të Shqipërisë.

Video