Mjedisi, shumë të ardhura pak investime/ INSTAT: 58 miliardë lekë nga taksa e mjedisit në 2022 ishin

Gjatë vitit 2021 qeveria ka mbledhur 58 miliardë lekë nga taksa e mjedisit. Por me gjithë nivelin e lartë të parave që hyjnë në buxhet, shpenzimet për uljen e ndotjes në atë periudhë mbetën të ulëta.

Në vitin 2021 qeveria ka mbledhur 58 miliardë lekë nga taksat e mjedisit.

Por megjithëse janë mbledhur rreth 11.5 miliardë lekë më shumë se vitin pararendës, shpenzimet për të parandaluar dhe frenuar ndotjen mbeten të ulëta.

Fondi i planifikuar nga qeveria për mbrojtjen e mjedisit arrin në vetëm 1.2 miliardë lekë.

Por duket se edhe sa i përket ndotjes shqipëria mbetet në shtetet në mes të listës sa i përket cilësisë së ajrit.

Nga 130 shtete të marra në studim prej OBSH-së, vendi ynë renditet në të 73-in.

Sipas INSTAT, shuma e akumuluar nga kjo fushë shkon në 12.22% të totalit të të ardhurave që vijnë nga tatimet dhe kontributet shoqërore.

Mjedisi, shumë të ardhura pak investime/ INSTAT: 58 miliardë

Janë kompanitë e energjisë që kanë paguar 84,62% të shumës së mbledhur e më pas  renditet transporti, ndotja dhe burimeve natyrore.

Gjatë kësaj periudhe rritje kanë shënuar edhe që janë mbledhur nga tarifat e ndotjes me 13%, dhe ato të transportit me pothuajse në të njëjtën masë.

instat investim mjedisi

EMISIONET