Këmbimi valutor, sipas Bankës së Shqipërisë

Këmbimi valutor, sipas Bankës së Shqipërisë

Kursi zyrtar i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 16 mars 2023

Këmbimi valutor, sipas Bankës së ShqipërisëKëmbimi valutor, sipas Bankës së Shqipërisë

EMISIONET