KPK konfirmon në detyrë gjyqtaren Entela Shedula

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyë gjyqtaren Entela Shedula.

"Trupi gjykues në vijim të procesit të vlerësimit të dy kritereve të tjera, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit profesional shqyrtoi dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit dhe zhvilloi hetimin administrativ. Kytrup gjykues pasi dëgjoi znj. Shedula vendos:

Konfirmimin në detyrë të znj. Entela Shedula."

Me vendimin e datës 22.09.2022, Kolegji i Apelimit urdhëroi KPK-në të vazhdojë kryerjen e procesit të rivlerësimit për Entela Shedula për kriteret e figurës dhe aftesive profesionale.

KPK konfirmon në detyrë gjyqtaren Entela Shedula
Entela Shedula

EMISIONET