Hipertensioni, kombinimi që rrit rrezikshëm presionin e gjakut

Hipertensioni, kombinimi që rrit rrezikshëm presionin e gjakut

Banorët e qyteteve të mëdha janë në rrezik të shumëfishtë të hipertensionit nga kombinimi i ndotjes akustike dhe ndotjes së ajrit. Studimi nga Universiteti i Perëndimit të Skocisë i shton grupit të madh të kërkimeve që lidhin mjediset urbane me presionin e lartë të gjakut, një faktor predispozues për  goditje në tru dhe sulm në zemër.

Studiuesit ekzaminuan lidhjen midis cilësisë së mjedisit dhe efekteve të drejtpërdrejta shëndetësore. Duke regjistruar zhurmën e trafikut rrugor në frekuenca të ndryshme dhe incidentet e rritjes në zona të ndryshme urbane të Glasgow, ata gjetën një korrelacion të rëndësishëm midis zhurmës, ndotjes së ajrit dhe rritjes në zonat e banuara me fluks të lartë trafiku.

Ky është një rast i rëndësishëm studimi që i shton përpjekjeve ndërkombëtare për të avancuar politikën e ardhshme mjedisore dhe për të mbështetur masat e shëndetit publik, si vendosja e udhëzimeve më të rrepta për ndotjen akustike, përmirësimi i teknologjisë për automjete më të qeta dhe planifikim më i mirë urban.

Studiuesi mbikëqyrës Andrew Hursthouse, një profesor nga Shkolla e Inxhinierisë Kompjuterike dhe Shkencave të Natyrës, komentoi se studimi i fundit, një përpjekje kërkimore nga kandidati për doktoraturë Wisdom Adza, thekson rëndësinë e bashkëpunimit midis disiplinave të ndryshme shkencore për të trajtuar problemet shoqërore dhe rolin që ato luajnë.

Kushtet mjedisore në shëndetin publik, duke treguar nevojën për një ndryshim të të dhënave për parandalimin e hipertensionit në nivel individual dhe shoqëror.

EMISIONET