Ulet me 4 lekë nafta dhe me 3 lekë benzina

Ulet me 4 lekë nafta dhe me 3 lekë benzina

Bordi i Transparencës njoftoi sot çmimet e reja për shitjen e karburanteve.

Kështu Bordi ka vendosur uljen me 4 lekë të çmimit të naftës dhe 3 lekë të benzinës nga mbledhja e fundit ndërsa gazi mbetet i pandryshuar.

Vendim i Bordit të Transparencës – 26.04.2023

Vendimet e Bordit të Transparencës në datë 26 Prill 2023 kanë ndryshime të çmimit nga ai i përcaktuar në mbledhjen e fundit.

Si rrjedhojë çmimet e vendosura janë :

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 177 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 165 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 178 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 166 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 75 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 63 lekë/litër për automjetet.

Çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 83 lekë/litër.

çmimi i naftës

EMISIONET