Bënë 10 milionë euro nga kreditë, Prokuroria zbulon llogaritë, abuzuan me huatë e këqija

Prokuroria e Tiranës ka arritur të zbulojë 10 milionë euro në llogaritë e 3 kompanive Mikrokredit Albania, Final dhe Adca si dhe të 10 të akuzuarve për abuzim me blerjen e kredive të këqia.

Me argumentin se shumat monetare mund të transferohen ose zhduken akuza e kryeqytetit ka kërkuar sekuestrimin depozitave.

Në deklaratën për mediet shtohet se ka dyshime që shumat janë përfituar nga veprimtaria e paligjshme në sekuestrimin e pasurive të qytetarëve në raport të zhdrejtë me huatë që ata kishin marrë në bankat e nivelit të dytë

Sipas dosjes hetimore rezulton që për shuma në 36 mijë lekë, ishin bllokuar në hipotekë disa pasuri që në sipërfaqe totale shkonte në mbi 1 hektarë tokë.

Ndërsa në një tjetër rast për 1 milionë lekë ishin sekuestruar sipërfaqe me shumë totale 22 hektarë që llogaritej me vlerë deri në 500 herë më e lartë se detyrimi.

Po ashtu në raste të tjera pavarësisht se banka e nivelit të dytë kishte ndërmarrë veprime duke u bllokuar llogaritë e pagave huamarëse, në momentin e shitjes së kredisë tek këto kompani detyrim është rritur sërish

Ndërkaq sipas prokurorisë një tjetër formë ka qenë edhe detyrimi për të marrë një tjetër kredi për të shlyer të parën duke sjellë kështu rritjen e mëtejshme të detyrimit dhe të interesave që do të duhej paguar

Tashmë edhe banka e Shqipërisë ka vepruar duke i hequr licensën shoqërive “Final” dhe “Micro Credit Albania”. Për këtë vendim thuhet se detyrimet e huamarrësve do të vazhdojë por duke iu nënshtruar rregullave ligjore

Të akuzuarit:

Arben Meskuti

Ernela  Cuberi

Olsi Ibro

Elda Ibro

Ernela Cuberi

Albert Gega

Andis Gjoka

Vasil  Bakallbashi

Alketa Goxha

Jordisa Metaj

Edmond Mato

Bënë 10 milionë euro nga kreditë, Prokuroria zbulon

EMISIONET