Motër Teuta Buka: Pashka është një rijetim i mundimeve dhe ringjalljes së Jezusit

Në një intervistë për Ora News, motër Teuta Buka Pashka janë një rijetim i mundimeve dhe ringjalljes së Jezu Krishtit.

Motër Buka: Pashka janë një rijetim i mundimeve dhe ringjalljes së Jezusit. Krejt populli i Zotit shoqërohet me lutje dhe leximi dhe për të kuptuar misterin e Pashkës. Misteri qëndron në 3 ditët e fundit të jetës së Jezusit, deri te Ringjallja.

Dita e ringjalljes fillon në orën e para të ditës dhe ehte Nata e Madhe e Vigjiljes së Pashkëve ku populli iu Zotit mblidhet në këtë natë, niset me një qiri të ndezur dhe futet në kishë e cila është në errësirë dhe më pas vjen drita. 

EMISIONET