Apeli i GJKKO-së lë në fuqi dënimin për ish-kryebashkiakun e Fushë-Arrëzit, Fran Tucin

Apeli i GJKKO-së lë në fuqi dënimin për

Lejoi fshatarët të hapnin një rrugë në pyll, Apeli i Posaçëm lë në fuqi dënimin për Fran Tuçin.

Njoftimi:

Gjykata e Posaçmee Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Daniela Shirka (kryesuese),Dhimitër Lara (anëtar) dhe Iliriana Olldashi (anëtare), sot më datë12.02.2024, shpalli vendimin lidhur me çështjen e regjistruar me nr. 09akti, datë 10.01.2024 regjistrimi, mbi ankimin eparaqitur nga ankuesit/të pandehurit F.T., N.M., D.M., kundër vendimit nr. 62, datë06.10.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë përKorrupsionin dhe Krimin e Organizuar, dhe vendosi:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 62 datë 06.10.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

-Shpenzimet e gjykimit në apel i ngarkohen ankuesit F.T.

 

EMISIONET