Krizë mbetjesh në Mallakastër

Mallakastra është bashkia më problematike sa i përket vendgrumbullimit të mbetjeve urbane.

Në fushën e mbetjeve ku depozitohen mbetje urbane jo vetëm të qytetit të Mallakastrës por dhe të njësive administrative, prej vitësh me radhë nuk është marrë asnëj masë, qoftë për heqjen e tyre ap për rrethimin.

Problematikë në këtë fushë mbeten edhe zjarret që e rrisin edhe më tepër nivelin e ndotjes.

Sipas informacioneve të marra nga bashkia e Mallakastrës pamundësia ekonomike është një ndër arsyet kryesore që këto mbetje urbane ende nuk janë larguar. 

KETU LAJMET MINUTE PAS MINUTE

Sipas burimeve distanca e largët mes fushës së mbetjeve urbane në Mallakastër dhe incineratorit në very kanë bërë që mbetjet urbane të vazhdojnë të jenë të depozituara.

Bashkitë e tjera si Fieri, Patosi apo Roskoveci çojnë mbetjet drejt incineratorit drejtë fshatit Verri bashkia Mallakastër nuk ka nisur akoma të çojë mbetje.

EMISIONET