Konfindustria: Ekzekutivi të bëjë publik gjendjen e sistemit energjetik dhe si u menaxhua shitja në 3 muaj

Konfindustria: Ekzekutivi të bëjë publik gjendjen e sistemit

Konfindustria ka deklaruar sot se ekzekutivi duhet të bëjë të njohur gjendjen e sistemit energjetik në Shqipëri dhe mënyrën e menaxhimit të shitjes së energjisë së prodhuar nga KESH në 3 muajt e fundit.

Konfindustria vlerëson, se është e domosdoshme, që ekzekutivi të bëjë të njohur zyrtarisht gjëndjen e sistemit energjitik dhe sidomos sqarimin publik për mënyrën e menaxhimit të shitjes së energjisë elektrike të prodhuar me shumicë nga KESH gjatë 3 mujorit të fundit.

Shqipëria vazhdon të jetë zyrtarisht në kushtet e krizës energjitike të shpallur nga shtatori 2021 dhe ka një gropë financiare prej afër 400 milionë euro.

Qytetarët dhe bizneset shqiptare kanë çmimet më të larta në rajon për energjinë elektrike.

Sipas të dhënave mediatike del, që ka diferenca të ndjeshme ndërmjet çmimeve të shitjes jashtë të energjisë elektrike të prodhuar nga KESH me bursat ndërkombëtare.

Raportohet, se KESH ka shitur jashtë me çmime që shkojnë edhe 25 euro/MGW ndërkohë, që çmimet në bursë në të njëjtat kushte ishin 150- 180 euro/MGW, pra me diferenca 5-7 herë.

Deri më sot mungojnë shpjegimet zyrtare përkatëse.

Konfindustria vlerëson, se shkaku kryesor, që Shqipëria kaloi në krizë energjitike në vitin 2021 ishte pikërisht keqmenaxhimi i qartë i sistemit me eksport me çmime mjaft të ulta dhe importe disafish më të shtrenjta.

Mjafton, të përmendim, që pikerisht në vitin 2021 prodhimi vendor i energjisë tejkaloi me 6.5% nevojat e brendshme. Shqipëria ka pavarësi të qartë relative të prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike, përfshi edhe pasojat e zhvillimeve të luftës së Ukrahinës dhe gazit rus.

Konfindustria vlerëson, se shtyrja për 4,5 vjet dhe pa arsye bindëse e fillimit të Bursës Shqiptare të Energjisë është një nga shkaqet kryesore, që lejon spekullimet dhe korrpsionin në shitjeblerjet e energjisë elektrike.

KESH transaksionet e shitje blerjes së energjisë elektrike i bën jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë, por nëpërmjet sekserëve privatë, që sigurojnë fitime të mëdha. Është shumë e mundur, që pikërisht kompanitë seksere lobojnë pranë vendimarrjes politike për mosfillimin e punës se ALPEX.

EMISIONET