Hysi: Amnistia dhe falja gati të njëjta, e dyta bëhet për raste të veçanta dhe me dekret

Në “Drejt” nga Luan Rama, Vasilika Hysi avokate u shpreh se amnistia me faljen janë gati të barabarta sepse zbatojnë të njëjtat parime.

Hysi: Amnistia me flakjen janë gati të barabarta sepse zbatojnë të njëjtat parime. Kanë të bëjnë me iniciativat që i marrin institucionet. Faljet janë edhe raste të veçanta dhe individuale dhe me kërkesa të veçanta, dhe bëhet me dekret të presidentit, ndërsa amnistia është e përgjithshme.

EMISIONET