Gjykata e Strasburgut ka kaluar për gjykim çeshtjen e mos ekzekutimit të vendimit që lidhet me Teatrin Kombëtar

Gjykata e Strasburgut ka kaluar  për gjykim çeshtjen e mos

Gjykata e Strasburgut ka pranuar kërkesen dhe ka kaluar  për gjykim çeshtjen e mos ekzekutimit të vendimit që lidhet me Teatrin Kombëtar.

"Rasti juaj do të trajtohet nga Gjykata në bazë të dokumenteve dhe të dhënave të paraqitura nga ana juaj. Procedura në parim është me shkrim dhe ju mund të paraqiteni personalisht vetëm në rast se Gjykata ju fton të merrni pjesë në seancë. Sekretaria do t'ju njoftojë për çdo vendim të marrë nga Gjykata.", thuhet ne një përgjigje të dhënë lidhur me kërkesën e bërë në emër të Ardiana Kalasë.

EMISIONET