Dy ditë zgjati ulja, bordi rrit me 5 lekë çmimin e naftës

Dy ditë zgjati ulja, bordi rrit me 5 lekë çmimin e naftës

Rritet sërish çmimi me pakicë I naftës. Në vendimin e fundit që hyn në fuqi sot datë 11 Gusht ora 18.00 nafta do të kushtojë 5 lekë më shumë/

Rritje vihet re dhe tek benzina ndërsa gazi mbetet i pandryshuar.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të  jetë jo më shumë se 221 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 209 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN  të  jetë jo më shumë se 202 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 190 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 80 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 68 lekë/litër për automjetet.

Në njoftimin për shtyp Ministira e Financës ndjen detyrimin të sqarojë opinionin publik, se jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njejtën masë në bursën e gazoilit dhe benzinës.

Me 9 gusht çmimi i naftës ishte  jo më shumë se 216 lekë/litri, Çmimi benzines jo më shumë se 200 lekë/litri


EMISIONET