Rritja e çmimit të banesave dhe solidariteti social

Rritja e çmimit të banesave dhe solidariteti social

Edhe pse ndertimi per banesa ka nje kontribut te larte ne ekonomi krahasuar me te gjithe vendet e rajonit, serish cmimet e banesave jo vetem ne qendrat e qyteteve kane rritje te konsiderueshme.

Por edhe pse kemi rritje te banesave ne shitje, fakti qe cmimet nuk bien rezulton se kerkesa eshte me e larte se oferta.

Sa shume dhe sa gjate do te zgjas kjo rritje e cmimeve e cila varferon me shume te pastrehet/familjet e reja kjo kerkon analiza profesionale te  thelluar teburimeve financiare qe ushqejne rritjen e kerkeses.

Kerkesa e larte per shtepi ka rrenje historike sepse shqiptaret kane vuajtur jashtezakonisht shume perpara viteve 90 per hapesirat dhe kushtet per strehim.

Pasja e nje shtepie private ishte endrra dhe investimi I cdo emigranti dhe cdo shqiptari.

Kip vazhdon akoma te ndikoj ne kerkesen e larte per banesa, cka ka rritur ndjeshem cmimin e tyre duke veshtiresuar mundesite per ciftet e reja.

Tre jane burimet kryesore  e investimit per strehim. 1. Te ardhurat e familjeve; 2. Kredia dhe 3. Te ardhurat nga emigracioni.

Burimi I trete konsiderohet faktori kryesore duke perfshire edhe parate nga aktivitete  informale apo edhe kriminale. Por dominuese mbeten te ardhurat nga puna dhe aktivitetet ligjore te emigranteve.

Kredi dhenia pet strehim mund te behet me e veshtire dhe me e shtrenjte.

Renia e kredi dhenese per shkak te shtrengimit te kushteve te dhenies, mund te reduktoj kerkesen dhe mund te frenoj rritjen e cmimeve.

Cmimet e shtrenjta te shtepive mund ti orientojne familjet e reja drejt strehimit me qirave.

Ky trend  do te ul % e pronesise qe shqiptaret sipas  statistikave te BE, eshte me e larte se ne vendet e tjera.

Strehimi eshte nje politike publike si kur realizohen nga institucionet publike edhe nga kompanite private.

Zbutja e plageve te renda sociale ku nder me kryesoret eshte strehimi, duhet te jete ne themel te politikave te  zhvillim. Kjo arrihet  duke luftuar varferine, duke luftuar papunesine, duke luftuar pabarazine, duke permiresuar kushtet e jeteses dhe strehimit.

Nje sistem efikas  I solidaritetit dhe kohesionit social eshte parakusht themelore per te ndalur rritjen e  forcave te ekstremit te djathte.

Demokracia me pjesmarrje mund ta ndikoj pozitivisht cilesine e hartimit dhe financimin efikase te prioiteteve kombetare.

*Titulli është redaksional

EMISIONET