Kreu i shoqatës së të verbërve tregon problemet që hasin personat me aftësi të kufizuara

05/04/2019 - 18:01