Ambulanca si një stallë bagëtish! Ka internet por nuk ka dhoma

08/01/2019 - 20:05