Misioni grek zbuloi një çarje sipërfaqësore pas tërmetit në Turqi

Misioni grek zbuloi një çarje sipërfaqësore pas

Misioni shkencor grek në Turqi ka konstatuar një thyerje të madhe sizmike që shfaqet në sipërfaqe pranë qytetit Nurdagi.

Sipas tij thyerja shfaqet qindra metra e gjatë në sipërfaqe dhe kryqëzon formacionet aluviale brenda depresionit tektonik (basen pull-apart ), në të cilin zhvillohet një pllajë e sheshtë.

Gabimi sizmik kalon nëpër kufijtë perëndimorë të qytetit Nurdagi dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në objektet e kapanonit të produkteve bujqësore dhe dëmtime në rrjetin rrugor dhe infrastrukturë.

“Shfaqja e çarjes në sipërfaqe është një vëzhgim kryesor shkencor pasi kombinon të dhënat instrumentale me vëzhgimet në terren. Do të analizohen dëshmitë e këputjes sizmike në sipërfaqe, gjeometrikisht, kinematikisht dhe dinamikisht, për të përftuar një pamje të plotë të kuadrit sizmotektonik”, theksoi kreu i misionit, profesor Efthymis Lekkas.

“Këto të dhëna janë një faktor vendimtar në interpretimin e dëmeve të mëdha të shkaktuara nga tërmeti, të kombinuara me cenueshmërinë e ndërtesave, siç analizohet nga profesor Panagiotis Karydis”, theksoi ai në njoftimin e tij.

"Lloji i thyerjes, i cili është rrëshqitës horizontal dhe tregon lëvizje të rendit 5 metra në zonë, krijon dëmtime të veçanta në ndërtesa, që korrespondojnë me ato të vërejtura në tërmetin e Izmitit në vitin 1999", shton z. Lekkas.

termeti ne turqi

EMISIONET