Nëpërmjet këtij testi  do të argëtoheni dhe të zbuloni nëse shikimi juaj është i fuqishëm ose jo.

Testi përbëhet nga katër faza.

Para jush do të jenë dhjetë ngjyra, dhe ju do të duhej të gjeni njërën e cila dallohet nga të tjerat. Ajo mund të jetë vetëm për një nuancë më e shndritshme apo më e errët.

Nëse bëni një gabim, ju nuk e keni kaluar atë fazë.

Vlen të theksojmë që një numër shumë i vogël njerëzish arrin ta bëjë gjithë testin pa gabuar asnjëherë.

Kjo veti e rrallë gjenetike e shikimit, quhet tetrachromacy.

Të shohim sa ngjyra do të arrini t’i dalloni:

(Testi fillon në  1:10)

Ndani rezultatet tuaja me ne. A keni arritur ta kaloni testin pa gabime?