Zhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në Gjirokastër

Zhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në Gjirokastër

Është zhbllokuar gjatë natës rruga e fshatit Golem ndërkohë në shumë fshatra të qarkut të Gjirokastrës ka mungesë të enegjisë elektrike.

Zhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në GjirokastërZhbllokohet rruga e Golemit, disa fshatra pa energji në Gjirokastër

EMISIONET