INSTAT për 2022, janë menaxhuar 820 mijë tonë mbetje

Ndërtimi i dy impianteve për djegien e mbeturinave në Fier dhe në Elbasan nuk kanë sjellë ndryshim sa i përket menaxhimit të plehrave. Sipas instat Vetem 4.4% e mbetjeve urbane u perpunuan nga inceneratoret ne vitin 2022 krahasuar me 2.4% të një viti më parë.

Edhe depozitimi në landfille në këtë vit ka shënuar një tkurrje duke zbritur në rreth 77 për qind krahasuar me 79%  që ishte më parë. Por duket se edhe në mbledhjen dhe përpunimin në total të mbetjeve ka rënie. Nga 875 mijë të llogaritura në vitin 2021 shuma ka zbritur në 820 mijë tonë.

Por gjithësesi sërish larg nivelit të përpunimit të 940 mijë tonëve të vitit 2013. Megjithatë instat raporton se mbulimi ka për mbledhjen dhe largimin e tyre ka përfshirë 89.2% të popullsisë. Sa i përket riciklimit janë 20 për qind e mbetjeve që efekte. Sa i përket riciklimit janë 20 për qind e mbetjeve që përfshihet në këtë process duke i kthyer në mjetë sërish të përdorshme.

EMISIONET