Gratë në qeverinë shqiptare, eksperti i OKB: Më shumë për personat me aftësi të kufizuara dhe komunitete të tjera

Gratë në qeverinë shqiptare, eksperti i OKB: Më shumë

Përpjekjet e Shqipërisë për të përfshirë gratë në qeveri meritojnë njohje, por vendi mund të bëjë më shumë për të promovuar pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara dhe komuniteteve rurale në zhvillimin politik, ekonomik dhe social, tha sot një ekspert i OKB-së.

Në përfundim të një vizite 10-ditore në vend, Raportuesi Special i OKB-së për të drejtën e zhvillimit, Saad Alfarargi, vlerësoi përpjekjet e qeverisë shqiptare për të garantuar pjesëmarrjen e grave në organet qeverisëse dhe vendimmarrëse, duke përfshirë qeverinë qendrore dhe shërbimin civil.

“Shqipëria ka arritur progres mbresëlënës në rritjen e rolit të gruas në organet vendimmarrëse,” tha Alfarargi. “Vendi është gjithashtu në rrugën e tij për të arritur një nivel të lartë të përfaqësimit të grave në nivele drejtuese në sektorin e korporatave,” shtoi ai.

Raportuesi Special tha se ishte i kënaqur të dëgjonte nga organizatat e shoqërisë civile se ato ishin përfshirë në diskutimet që çuan në formulimin e politikave dhe legjislacionit të brendshëm zhvillimor.

“Jam edhe më i inkurajuar të mësoj se pjesëmarrja e shoqërisë civile në proceset e konsultimit që kanë të bëjnë me përpunimin e strategjive kombëtare dhe lokale dhe planeve të veprimit, si dhe buxhetimin, është e mandatuar nga disa pjesë të legjislacionit,” tha eksperti.

Alfarargi theksoi sfidat e mbetura në lidhje me përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në zhvillimin ekonomik, social, politik dhe kulturor, duke përfshirë mungesën e gjerë të aksesit në shërbimet publike dhe përfaqësimin e ulët në qeverisje.

"Unë jam gjithashtu i shqetësuar se, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë, zhvillimi i komuniteteve rurale është duke mbetur prapa, duke çuar në varfëri të përhapur, papunësi dhe margjinalizim të njerëzve që jetojnë në zona të largëta dhe rurale," tha eksperti i OKB-së.

Raporti i detajuar i Raportuesit Special mbi vizitën dhe rekomandimet e tij do t'i paraqiten Këshillit të të Drejtave të Njeriut në shtator 2023.

EMISIONET