Miratohet fondi shtesë ndaj KQZ-së për teknologjinë në zgjedhje, 2.6 mld lekë kalojnë për 14 majin

Është miratuar fondi shtesës në buxhetin e vitit 2023, miratuar për KQZ-në, për organizimin e zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Ky fond do të shërbejë për aplikimin e votimit dhe numërimit elektronik për bashkitë e Kamzës dhe Elbasanit, përveç bashkisë së Vorës, e cila u vendos fillimisht për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021.

Kështu KQZ-së i kalojnë rreth 2.6 miliardë lekë, ku rreth 1.99 miliardë do të përdoren shpenzime korrente, të programit buxhetor për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale.

Ndërkohë, 606 389 067 lekësh, do të jenë si “Shpenzime kapitale”, të programit buxhetor për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale.

Vendimi: 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për organizimin e zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023, i shtohet fondi prej: 1 993 610 933 lekësh, në zërin “Shpenzime korrente”, të programit buxhetor “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale” dhe 606 389 067 lekësh, në zërin “Shpenzime kapitale”, të programit buxhetor “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”.

Efekti financiar, i  këtij vendimi, përballohet: 1 800 000 000 lekë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për përballimin e kostos së zgjedhjeve, miratuar për vitin 2023 dhe  800 000 000 (tetëqind milionë) lekë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për raste të paparashikuara të njësive të qeverisjes së përgjithshme, miratuar për vitin 2023.

Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zbatimin e këtij vendimi.

KQZ më herët kërkoi 37 mln euro për të realizuar procesin e votimit elektronik edhe në 6 bashki të tjera për zgjedhjet e ardhshme vendore.

EMISIONET