Gjithmonë është mirë që të sfidosh trurin në mënyrë zbavitëse duke bërë stërvitje të trurit, si ky kuiz matematike.

Ajo që është e rëndësishme është vendi ku filloni ta zgjidhni ekuacionin.

Për ta zgjidhur saktë ju duhet të zbatoni rendin e veprimeve: (kllapa, shumëzim, pjesëtim, mbledhje, zbritje).