Nëse nuk arritët ta zgjidhnit këtë ekuacion matematike, lexoni më poshtë:

Përgjigja e saktë është 27.

Ja si duhet llogaritur.

Zbatoni rendin e veprimeve: (kllapa, shumëzim, pjesëtim, mbledhje, zbritje).

9 ÷ 3 + 4 (11 – 5) = 9÷3+4 (6)= 9÷3+24=27