Nëse nuk arritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.