Shpiket aparati fotografik që “t'i heq rrobat”

Shpiket aparati fotografik që “t'i heq rrobat”

Nuca është një fotoaparat i cili çdo fotografi në të cilën gjendet një person, mund ta shndërroj në përmbajtje ‘eksplicite’.

Nëse ky koncept nuk u pëlqen, nuk jeni të vetmit – por gjykuar nga kjo pajisje ky edhe ishte qëllimi i pajisjes.

Prototipi aktual Nuca është një aparat fotografik i printuar 3D me një lente me kënd të gjerë 37 mm. Kur krijon një foto, e dërgon atë në një server që përdor një klasifikues të krijuar nga Vef dhe Groß, i cili analizon imazhin për të përshkruar subjektin në tekst: gjininë, moshën dhe racën.

Ai tekst përdoret më pas për të gjeneruar një kërkesë që futet në gjeneratorin e imazhit të Stable Diffusion AI, për të kthyer tekstin në një imazh, i cili së bashku me modelin Civitai përdoret për të prodhuar trupin e zhveshur.

Kamera përdor gjithashtu një mjet të ndërrimit të fytyrës me burim të hapur, për të shtuar një fytyrë nga një foto në imazhin e krijuar nga AI me vetëm një klik.

EMISIONET