Qendra e inovacionit e sipërmarrjes/ Inagurohet qendra e kërkimit në fushën e marketing-turizëm

Qendra më e re në Fakultetin e Ekonomisë për inovacionin dhe sipërmarrjen në Maketing-Turizëm prezantoi disa prej produkteve shkencore të krijuara nga vetë studentët. Ky projekt vjen në kuadër të projektit BLUEËBC të financuar nga programi Erasmus i BE, me mbështetjen e kompanisë Neptun.

Fakulteti i Ekonomisë inauguroi “Qendrën e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Marketing – Turizëm”, një projekt që sjell inovacion në fushën e kërkimit shkencor dhe krijimtarisë praktike në kuadër të projektit BLUEWBC të financuar nga programi Erasmus i BE, me mbështetjen e kompanisë Neptun, pjesë e Balfin Group.

“Jemi të lumtur për pjesëmarrjen në mënyrë aktive në këtë projekt dhe do të ofrojmë mbështetje dhe për projektet në vazhdim."

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Dhori Kule u shpreh optimist për këtë nismë.

“Funksioni që do të ketë ky laborator është që të ndihmojë në fushën e kërkimit në ndihmë të biznesit.”

Ndërkaq Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha theksoi se qendra është e pajisur me teknologjinë moderne dhe infrastrukturën e nevojshme laboratorike për të arritur objektivat kryesore të saj.

“Ne nuk ecim për projektet tona, por ecim për projekte që i interesojnë shoqërisë.”

Përgjegjësi i Departamentit të Marketingut dhe Turizmit, Mirdaim Axhami prezantoi disa prej produkteve shkencore të krijuara nga vetë studentët.

“Kemi përfshirjen e teknologjive, që bëjnë monitorimin e sjelljes njerëzore.”

Pjesëmarrës në event ishin edhe drejtues të institucioneve të përfshira në projekt nga Norvegjia, Kroacia, Lituania, Mali i Zi dhe Shqipëria.

EMISIONET