Sa të sinqertë janë dy partnerët kur diskutojnë për të kaluarën e tyre seksuale?

Sa të sinqertë janë dy partnerët kur diskutojnë

Një studim i fundit nga Universiteti i Glasgow analizoi përgjigjet e më shumë se 15,000 burrave dhe grave në lidhje me të shkuarën e tyre seksuale dhe arriti në përfundimin se burrat kanë më shumë gjasa ta ekzagjerojnë në numrin e përgjithshëm të partnerëve seksualë. 

Burrat raportuan një mesatare prej 14 partnerësh seksualë ndërsa gratë vetëm 7. Mosha e pjesëmarrësve varionte nga 16-74 vjeç.

Studiuesit tregojnë se ky lloj studimi është veçanërisht i dobishëm në vlerësimin e rrezikut të kontraktimit të një sëmundje seksualisht të transmetueshme .

Terapistët seksualë, megjithatë, janë të kujdesshëm pasi këto studime përqendrohen në numrin e partnerëve seksualë dhe jo në mësimet e së kaluarës seksuale. 

Studiuesit besojnë se burrat kanë tendencë të ekzagjerojnë numrin e partnerëve seksualë ndërsa gratë raportojnë një numër më të ulët se numri real. 

Në rastin e grave, numri i pavërtetë shoqërohet me turp dhe frikë nga kritika e keqe, ndërsa te burrat me mbajtjen e një imazhi të mirë tërheqës. Gratë gjithashtu mund të fshehin numrin e vërtetë për t'i bërë partnerët e tyre të ndjehen të rëndësishëm dhe unikë.

Megjithatë, disa ekspertë argumentojnë se sinqeriteti në lidhje me të kaluarën seksuale shoqërohet me turp në të dy gjinitë. 

Nëse shikoni mitet e lashta do të shihni që grave nuk u lejohet të shijojnë seksualitetin e tyre në mënyrë që të mos kritikohen, ndërsa nga ana tjetër shoqëria nuk lejon që meshkujt thjesht të shijojnë seksualitetin e tyre, por është pikërisht ajo që ata presin nga ajo.

Pra, një burrë me përvojë të vogël seksuale nuk i plotëson në mënyrë adekuate normat dhe kërkesat shoqërore. 

Duke pasur parasysh përgjigjen e pandershme ndaj një studimi në internet, lind pyetja se çfarë mund të shërbejë një diskutim midis dy partnerëve për të kaluarën e tyre seksuale?

Sidoqoftë, nëse të dy partnerët ndjehen të qetë duke e bërë atë, ata mund të pyesin se çfarë do të thotë numri i partnerëve seksualë për ta dhe të trajtojnë çështjen në përputhje me rrethanat. 

Ekspertët madje thonë se burrat mund të jenë ata që bëjnë pyetje që fshehin krahasimet me partnerët e mëparshëm seksuale, pasi ajo që ata në të vërtetë duan të bëjnë është nëse ata janë dashnorët më të mirë nga të gjithë të tjerët para tyre.

Ndërsa kjo mund të jetë joshëse për shumë arsye që shpesh lidhen me kërkimin e konfirmimit, përqëndrimi në numrin e partnerëve seksual të të njëjtit partner është shumë më mirë të përqendrohemi në atë se si secili person kënaqet seksualisht, atë që i pëlqen dhe jo, në mënyrë që të rritet kënaqësia seksuale e të dyve, pavarësisht nëse është një marrëdhënie e qëndrueshme apo e rastësishme. 

Në të njëjtën kohë, është me rëndësi të madhe të diskutojmë ekspozimin e mundshëm ndaj sëmundjeve seksuale dhe sjelljen e sigurt seksuale. Kjo e bën përvojën seksuale më të këndshme dhe më të sigurt.

EMISIONET