Sa katrorë shihni në figurë?

A)44 B)45

C)46 D)50

Përgjigje: B) 45

Shpjegim:

Numri i katrorëve në figurën e dhënë është

16 + 9 + 19 + 1 = 45.