SOT KA “LUFTË”/ PS ngre Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion, opozita paralajmëron ...

SOT KA “LUFTË”/ PS ngre Komisionin e Posaçëm

Me debate të ashpra pritet të shoqërohet seanca e sotme plenare në Kuvend, ku do të diskutohet projektvendimi për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion.

Ndonëse projektvendimi për ngritjen e Komisionit është futur në rendin e ditës, opozita ka paralajmëruar se është skeptike sa i takon kësaj pikë.

Një ditë më parë Rithemelimi deklaroi një ditë më parë se nuk do e mbështesin me votë ngritjen e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion.

Në projekt-vendim thuhet se Komisioni i Posaçëm ka për objekt të veprimtarisë së tij që përmes një̈ procesi publik, gjithëpërfshirës e transparent, mbështetur në mekanizmat, rregullat dhe procedurat përkatëse parlamentare dhe me angazhimin e kontributin aktiv të ekspertizës më të mirë vendase dhe ndërkombëtare të realizojë:

Komisioni i Posaçëm përbëhet nga 11 anëtarë, nga të cilët 6 janë përfaqësues të shumicës parlamentare dhe 5 përfaqësues të pakicës parlamentare. Pranë Komisionit të Posaçëm, për të realizuar një proces sa më gjithëpërfshirës e transparent, do të ngrihet dhe funksionojë grupi i punës i ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë me përfaqësues të propozuar nga institucionet e drejtësisë, institucionet e pavarura dhe agjencitë ekzekutive ligjzbatuese, administrata publike, bota akademike, universitetet publike dhe jopublike, institute e organizata të shoqërisë civile dhe medias, si edhe organizata të sipërmarrjes, etj.

Grupi i ekspertëve do të organizohet në 3 nëngrupe që do të angazhohen për 3 fushat e objektit të veprimtarisë së këtij komisioni. Ekspertët do të angazhohen në funksion të temave përkatëse, që lidhen me fushat e tyre të veprimtarisë në procesin e kryerjes së analizës dhe hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit si dhe propozimin e masave përkatëse legjislative e institucionale.

Numri dhe përbërja e grupit të ekspertëve miratohet me vendim të komisionit.
Komisioni mund të ftojë për konsultime për çështje specifike edhe agjenci dhe ekspertë të tjerë vendas e ndërkombëtarë të mirënjohur në fushat përkatëse.

PUNIMET E SOTME TE KUVENDIT

EMISIONET