Xheni Halili është emeëuar drejtore e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në  Shkodër.

Prej 2 muajsh ky pozicion ishte vakant pas kalimit të Lindita Haxhisë si drejtore e shëndetit parësor.

 Me hapjen e konkursit nga Ministria e Shëndetësisë ishin kryer disa aplikime dhe Halili doli fituese, duke e marrë këtë post të rëndësishëm.

Në foto: Xheni Halili drejtore e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në  Shkodër