Shqiptarët e Italisë janë ndër komunitetet më historike të emigrantëve në Itali, të dytit për nga numri ndër ato ekstra komunitare, por dhe të dytit në numër ndër komunitetet e huaja të besimit islam.

Fondacioni i studimeve multietnike ISMU duke analizuar të dhënat e vëna në dispozicion nga Instituti Kombëtar Italian i Studimeve Statistikore e të Observatorit Rajonal për Integrimin, ka publikuar studimin mbi përkatësinë fetare të emigrantëve në Itali.

Në shtetin më katolik të botës jetojnë rreth 1 milionë e 574 mijë myslimanë e që përbëjnë 29.2% të rezidentëve të huaj në Itali deri më 1 janar 2020.

Prania e tyre numerike regjistron sivjet një reduktim me – 4% në krahasim me një vit më parë, ku kishin shënuar një rritje me 127 mijë persona më shumë e baraz me +8.7%.

Emigrantët shqiptarë myslimanë janë ndër më të shumtit në komunitetet e huaja në Itali. 

Deri në fillim të vitit 2020 numërohen të jenë 205 300 myslimanë shqiptarë që jetojnë në Itali e që renditen në vend të dytë pas atyre me kombësi marokene që janë rrreth 449 900.

Në vend të tretë pas shqiptarëve vijnë emigrantët myslimanë nga Bangaldeshi, ndjekur nga pakistanezët 119 700, e somalezët 108 500.

Ndërsa  ndryshe prezantohet sivjet panorama e komunitetit të emigrantëve të besimit të krishterë në Itali, të cilët kanë regjistruar  një rritje me 3.4% në krahasim me një vit më parë. 

Emigrantë të besimit të krishterë llogariten të jenë 2.9 milionë e baraz me 54.1% të numrit të përgjitshëm të emigrantëve rezidentë në Itali.

Ndër emigrantët e besimit të krishterë, ata të besimit ortodoks, janë më të shumtit në numër baraz me 29.3% të tyre, më pas vijnë ata të besimit katolik me 20.1% e ata të besimit evangjelik me 3.1%.

Numrin më të lartë të emigrantëve të besimit ortodoks e kanë rumunët me 963 mijë, ndjekur nga ukrainasit me 219 600.