Në cilat raste një sjellje kthehet në tradhti?

Në cilat raste një sjellje kthehet në tradhti?

Meqenëse tradhtia është gjithmonë tema e ditës….

Shumica e njerëzve në marrëdhënie monogame pajtohen se sjellje të caktuara përbëjnë tradhti, siç është puthja e dikujt tjetër.

Por njerëzit shpesh ndryshojnë në reagimet e tyre ndaj sjelljeve.

A është tradhti të blesh një dhuratë për dikë tjetër përveç partnerit? A është tradhti të kalosh orë të tëra në telefon me dikë tjetër?

Hulumtimi i ri nga Sara Salavati dhe Susan Boon, i sapo publikuar në Personal Relationships, eksploron se si konteksti i këtyre shkeljeve të vogla ndikon nëse ato perceptohen apo jo si tradhti.

Studiuesit u kërkuan pjesëmarrësve të vlerësonin skenarë të shumtë hipotetikë që përfshinin një çift, ku një anëtar i çiftit po i dërgonte mesazhe drejtpërdrejt një pale të tretë në mediat sociale. Në vetvete, kjo është një sjellje e zakonshme. Është gjithashtu një sjellje që mund të tregojë tradhti ose qëllime për të mashtruar. Ose sjellja mund të jetë krejtësisht e padëmshme. Kjo e bëri atë një rast të shkëlqyer prove për hulumtimin.

Në secilin skenar të paraqitur para pjesëmarrësve, studiuesit ndryshuan aspekte të ndryshme të kontekstit. Në total, kishte 24 skenarë të ndryshëm që përfaqësonin çdo kombinim të mundshëm të tre faktorëve kontekstualë më poshtë:

Fshehtësia: Partneri duke u përfshirë në akt përpiqet ta fshehë ose nuk përpiqet ta fshehë.

Frekuenca: Mesazhet ndodhin një herë në javë, disa herë në javë, një herë në ditë ose disa herë në ditë.

Familjariteti i viktimës me ‘rivalin’ e mundshëm: Viktima nuk e njeh fare rivalin, mesatarisht ose shumë mirë.

Për secilin skenar, pjesëmarrësit vlerësuan shkallën në të cilën ata mendonin se sjellja e mesazheve përbënte tradhti, ose pasqyronte një synim për të tradhtuar dhe shkallën në të cilën ata do të ishin të shqetësuar emocionalisht ose të gatshëm të ndaheshin me partnerin e tyre, nëse partneri i tyre angazhohej në këtë lloj sjelljeje.

Në përgjithësi, shumica e pjesëmarrësve nuk menduan se mesazhet përbënin tradhti. Megjithatë, këto vlerësime vareshin shumë nga tre faktorët kontekstualë që studiuesit variuan në skenarë: fshehtësia, shpeshtësia dhe familjariteti.

Të tre faktorët kontekstualë rritën gjasat e pjesëmarrësve për të interpretuar sjelljen si mashtrim, por sekreti ishte faktori më i rëndësishëm. Kjo ka kuptim sepse komunikimi shumë i shpeshtë i partnerit tuaj me dikë që nuk e njihni mirë mund të jetë thjesht një miqësi platonike.

Është fshehtësia e qëllimshme që e bën të duket sikur ka diçka të dyshimtë për të fshehur. Përveç kësaj, fshehtësia në vetvete është një shkelje e marrëdhënies, e cila mund të zvogëlojë besimin në përgjithësi, duke çuar në dyshime më të mëdha për tradhti të mundshme.

Frekuenca ishte gjithashtu një faktor disi i rëndësishëm dhe më i rëndësishëm se familjariteti. Kontakti shumë i shpeshtë me një ‘rival’ sugjeron një nivel intimiteti që mund të çojë në tradhti.

Familjariteti dhe fshehtësia u kombinuan gjithashtu për të ndikuar në reagimet e njerëzve ndaj skenarëve.

Nëse ndërveprimi është i hapur, nuk ka arsye për t’u shqetësuar. Por nëse rivali është dikush që njihni dhe partneri juaj po e fsheh faktin se ata kanë dërguar mesazhe, kjo është veçanërisht shqetësuese. Madje mund të shihet si një tradhti si nga partneri ashtu edhe nga ‘rivali’, i cili ishte konsideruar si mik i çiftit.

Ky hulumtim shqyrtoi vetëm faktorët që i bëjnë njerëzit të dyshojnë se po ndodh tradhti. Nëse mashtrimi po ndodh apo jo është një çështje tjetër. Megjithatë, ky hulumtim jep njohuri se si partnerët mund të parandalojnë njëri-tjetrin nga dyshimet e pajustifikuara për tradhti.

Për shembull, fshehja e një sjelljeje të padëmshme mund ta bëjë atë të duket e dyshimtë, veçanërisht nëse përfshin kontakte të shpeshta. Mospërmendja e kontaktit të zgjatur me dikë që partneri juaj njeh mund ta bëjë atë ndërveprim të duket i dyshimtë. Në përgjithësi, më shumë komunikimet në lidhje me ndërveprimet tuaja me të tjerët mund të ndihmojë në frenimin e dyshimeve për pabesi.

EMISIONET