Dëshira s*ksuale e grave është shtrembëruar, ja çfarë dimë në të vërtetë

Dëshira s*ksuale e grave është shtrembëruar, ja

Dëshira seksuale është një aspekt i shumanshëm i seksualitetit njerëzor i ngatërruar shpesh me epshin dhe eksitimin. Në terma mjekësorë, dëshira i referohet prirjes së një personi për t'u përfshirë në aktivitet seksual dhe është një gjendje dinamike dhe fluide. Modeli i kontrollit të dyfishtë të reagimit seksual thekson dy procese të pavarura - ngacmuese dhe frenuese - duke formuar reagimin tonë të përgjithshëm seksual. Ky model pranon se dëshira është komplekse, individuale dhe subjekt i luhatjeve brenda individëve me kalimin e kohës.

Eksplorimi i mëtejshëm në shkencën e dëshirës seksuale zbulon dy lloje të ndryshme: dëshirën spontane dhe dëshirën reaguese. 

Dëshira spontane ndodh menjëherë, me ose pa stimulim, dhe zakonisht është më e theksuar tek individët më të rinj ose në fillim të marrëdhënieve të reja. Nga ana tjetër, dëshira reaguese është një reagim ndaj stimujve të jashtëm, duke fituar rëndësi në marrëdhëniet afatgjata. 

Kuptimi dhe njohja e këtyre llojeve të ndryshme të dëshirës janë thelbësore për adresimin e përgjigjeve seksuale të grave, duke theksuar individualitetin dhe kompleksitetin e mënyrës se si gratë përjetojnë dhe reagojnë ndaj seksit.

Faktorët biologjikë, psikologjikë dhe socialë, së bashku me kushtet fizike, ndikojnë ndjeshëm në dëshirën seksuale, duke e bërë atë një aspekt të nuancuar dhe të shumanshëm të sjelljes njerëzore. 

Proceset frenuese të një personi, të ndikuar nga shqetësimi fizik ose psikologjik, mund të mbizotërojnë proceset e tyre ngacmuese, duke ndikuar në dëshirën e tyre të përgjithshme për aktivitet seksual. 

Shpërqendrimet nga përgjegjësitë e jetës së përditshme dhe faktorët e jashtëm mund të pengojnë gjithashtu dëshirën, duke theksuar rëndësinë e krijimit të një mjedisi të favorshëm për mirëqenien seksuale. Edukimi i zgjeruar mbi shkencën e dëshirës mund t'i fuqizojë individët që të fitojnë njohuri të vlefshme për motivimet e tyre seksuale, duke nxitur një kuptim më të thellë të qëndrimeve të tyre ndaj seksit dhe duke promovuar qasje më të shëndetshme ndaj dëshirës seksuale si një aspekt i luhatshëm dhe i kultivueshëm i sjelljes njerëzore./BBC - Syri

EMISIONET