Nëse nuk arritët ta zgjidhnit këtë ekuacion matematike, lexoni më poshtë:

Përgjigja e saktë është 104.

Ja si duhet llogaritur.

Zbatoni rendin e veprimeve: (kllapa, eksponentë, shumëzim, pjesëtim, mbledhje, zbritje).

Filloni me shumëzimin së pari: 25 x 0 na jep 0.

Atëherë 50 + 50 – 0 + 2 + 2, na japin 104.