Nëse nuk arritët ta zgjidhnit këtë ekuacion matematike, lexoni më poshtë:

Përgjigja e saktë është 11.

Ja si duhet llogaritur.

Zbatoni rendin e veprimeve: (kllapa, eksponentë, shumëzim, pjesëtim, mbledhje, zbritje).

12 ÷ 4 + 1= 4 atëherë

15 – 1 x 4 = 11