Nëse nuk arritët ta zgjidhnit këtë ekuacion matematike, lexoni më poshtë:

Përgjigja e saktë është 5 . Zbatoni rendin e duhur të veprimeve: 

Ja si duhet llogaritur:

2 ÷ 0,5 = 4 , atëherë na mbetet 8 – 4 + 1 = 5