Udhëtim në ngjyra, destinacioni: e kuqja

E kuqja është ngjyra e energjisë, sinonim i zjarrit, sfidës dhe pasionit. Në disa vende të botës kjo ngjyrë është padrone në sfumaturat e propozuara nga natyra, në ndërtesat e krijuara nga njeriu apo në disa detaje ikonë të shndërruara në simbole të vendit ku ndodhen. Ja disa pamje nga dhjetë vende të botës në të cilët mbizotëron e kuqja.