Të jetosh brenda një tubi

Arkitekti James Law nga Hong Kong ka projektuar ‘OPod Tube Housing’, shtëpi banimi në një tub. Bëhet fjalë për një apartament shumë të vogël, me kosto të ulët, i ndërtuar në brendësi të një tubi me një diametër 2.5 metra. Në këtë apartament mund të jetojnë një apo dy persona.