Të guximshëm apo të "çmendur"?!

Shumë njerëz shkrepin fotografi në çdo situatë që gjenden dhe ndonjëherë është e vështirë të kuptohet se çfarë në të vërtetë po ndodhte në momentin kur u bë fotografia. Shikoni këto foto dhe jepni mendimin tuaj për këta njerëz, a janë të guximshëm për veprimet e tyre apo të "cmendur"?