Shpikës..nga nevoja

Me mjete nga më të çuditshme, këta njerëz kanë krijuar gjëra të pabesueshme për komoditetin e tyre. Thuhet se artistët krijojnë më shumë kur nuk janë mirë shpirtërish, ndërsa këta 'shpikës' kanë krijuar nga nevoja.