Shihni si ka ndryshuar Amfiteatri i Tiranës

Ky është Amfiteatri i Tiranës i rikonstruktuar nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit.