Ralfi sjell në humor Kokën dhe Zenelin

Seanca plenare nuk shfrytëzohet vetëm për përcjelljen e mesazheve për publikun. Salla e Kuvendit është një mundësi e mirë dhe pikë takimi edhe që deputetët të shkëmbejnë diskutim dhe ide që kanë lidhje me rendin e ditës ose që nuk kanë të bëjnë fare me të. Fotot nga LSA, 30 shtator 2019.