Qentë "piktorë"

Askush nuk do të mendonte që kafshët munden të pikturojnë, por ja që ndodh. Qentë janë shembulli më i mirë i këtij fakti, por veçantia tjetër është së këto piktura shiten shtrenjtë po ashtu. Këtu keni disa nga fotografitë e këtyre qenve...