Presidenti i Këshillit Europian në Tiranë ja pritja zyrtare

Pritja zyrtare e Presidentit të Këshillit Europian në Tiranë Foto LSA