"Plotëso kërkesat", vijon bojkoti studentëve

Studentët vijojnë me bojkotin e mësimit. Edhe sot ata kanë bllokuar ambientet e Fakultetit të tyre.