Perla të Provencës

Det dhe plazhe të pacënuara. Në jug të Francës natyra është ruajtur më së miri. Në jug të Provencës shtrihen panorma të mrekullueshme.
Kur dështon në gatim
15/01/2018 - 17:08